آغاز ثبت نام دوره  آموزشی ویژه آزمون  MSRT


بررسی  و آموزش چهار مهارت :

Listening,Structure and Written Expression, Reading  Comprehension

آنالیز تست و رهنمودهای GOLDEN KEYS

بررسی تستهای تکرار شده در آزمونهای قبلی

گروهی،   خصوصی ،    e-Learning


دفتر مرکزی: 76702713

روابط عمومی:09015115528


ن : مرکز آزمون
ت : دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1396