X
تبلیغات
رایتل
MSRT-MHLE CENTER
اولین مرکز تخصصی MSRT- MHLE با سابقه برگزاری کلاسها در دانشگاه تهران
تقویم آزمون MCHE MSRT سال 94
نوشته شده توسط مرکز آزمون

آزمون بهمن ماه 94(آزمون هشتم سال 94):روز و تاریخ برگزاری آزمون : صبح جمعه 94/11/2شروع ثبت نام :یک شنبه 94/10/06  از ساعت 10 صبح
پایان ثبت نام: به محض تکمیل ظرفیت حوزه های امتحانی
حوزه های ‌برگزاری آزمون:

تهران،مشهد،تبریز،اهواز،ارومیه،اصفهان،کرمان،کرمانشاه،زاهدان،یزد،قم،بابلسر،رشت،همدان،اردبیل،
شیراز،اراک و بیرجند

آزمون اسفند ماه 94(آزمون نهم سال 94):روز و تاریخ برگزاری آزمون : صبح جمعه 94/12/21شروع ثبت نام :سه شنبه 13/11/94 از ساعت 10 صبح
پایان ثبت نام: به محض تکمیل ظرفیت حوزه های امتحانی
حوزه های ‌برگزاری آزمون:

تهران،مشهد،تبریز،اهواز،ارومیه،اصفهان،کرمان،کرمانشاه،زاهدان،یزد،قم،بابلسر،رشت،همدان،اردبیل،
شیراز،اراک،بیرجند و کیش


آزمون آذرماه برگزار شد .
نوشته شده توسط مرکز آزمون

آزمون 27 آذر 1394
شروع ثبت نام:شنبه94/07/25 از ساعت 10 صبح
پایان ثبت نام:برگزار شد
شهرهای برگزاری آزمون:
تهران-تبریز-اهواز-ارومیه مشهد-اصفهان-کرمان-کرمانشاه-بابلسر-زاهدان-یزد-قم -همدان-اردبیل---شیراز--رشت-کیش-اراک-بیرجند


مشاوره آموزشی با ارسال ایمیل به
نوشته شده توسط مرکز آزمون

مشاوره آموزشی با ارسال ایمیل به


eztest4u@gmail.com


یادگیری vocabulary ضروری آزمون MCHE- MSRT-MHLE
نوشته شده توسط مرکز آزمون